Γενικά

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα www.Uniphone.gr Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από την χρήση αυτής, άλλως τεκμαίρετε ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της.Με την επιφύλαξη ειδικότερης έγγραφης συμφωνίας, όλοι οι όροι που αναγράφονται,ισχύουν για όλα τα προϊόντα και προς όλους τους αγοραστές – πελάτες.

Το www.Uniphone.gr δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση , θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας του, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαργωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.Uniphone.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

 

Αγορές

Όλα τα προϊόντα καθορίζονται ως προς το βάρος, τα χρώματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά από την εκάστοτε Κατασκευάστρια Εταιρεία. Οι φωτογραφίες προϊόντων είναι δειγματικές και ενδέχεται ο χρωματισμός του τελικού προϊόντος, να διαφέρει.

Η παραγγελιοληψία γίνεται από το Τμήμα Πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.Uniphone.gr, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διάθεση και αποστολή των προϊόντων.

Ο αγοραστής, οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παραγγέλνει. Οποιαδήποτε ενημέρωση εκ μέρους μας, αφορά τεχνικές η άλλες πληροφορίες, γίνεται με κάθε επιφύλαξη.

Η αποστολή των παραγγελιών, εφ’ όσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, γίνεται αυθημερόν και η παράδοσή του εξαρτάται από τη Χιλιομετρική απόσταση, ή τη μεσολάβηση Σαββατοκύριακων ή αργιών.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ως έχει συμφωνηθεί, ο πελάτης έχει κάθε δικαίωμα να την ακυρώσει.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πώληση αγαθών σε ανταγωνιστικά καταστήματα καθώς επίσης να ακυρώσει μονομερός οποιαδήποτε ηλεκτρονική παραγγελία που δεν έχει επιβεβαιωθεί τηλεφωνικά.

Αποστολές

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κόστος και ευθύνη του αγοραστή.Για μεταφορές που έχουν καθυστερήσει από εξωγενείς παράγοντες (όπως απεργίες, κλείσιμο δρόμων, ακραίων καιρικών φαινομένων κλπ.) το κατάστημα μας δε φέρει καμία ευθύνη.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε τα προϊόντα εντός του χρόνου παράδοσης που καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία ,παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για τον εντοπισμό του δέμματος και την ανάκλησή του εάν αυτό δεν έχει χαθεί.

Μετά το πέρας 7 ημέρων από την αποστολή του δέματος εάν δεν το έχετε λάβει ακόμη, θα σας το αντικαταστήσουμε και θα δώσουμε εντολή να σας αποσταλεί χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση

 

Πολιτική Επιστροφών και εγγυήσεις

Η Εγγύηση των Κατασκευαστών, καλύπτει μόνο κατασκευαστικά λάθη ή ελλείψεις στη συσκευή. Οποιαδήποτε βλάβη προέρχεται από πτώση, υγρασία, αμέλεια, κακή μεταχείριση, παρέμβαση στα εσωτερικά τμήματα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή μη ενδεδειγμένη χρήση, αυτομάτως θέτει το προϊόν “Εκτός Εγγύησης” και η επισκευή του χρεώνεται.

Το www.Uniphone.gr οφείλει, να παραδίδει όλα τα εμπορεύματα σε άριστη κατάσταση. Αν κάποιο προϊόν δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δίνει αυτόματα το δικαίωμα στον αγοραστή, να ακυρώσει την παραλαβή του ή να το επιστρέψει.

Οι Εγγυήσεις όλων των προϊόντων, τα οποία προορίζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούνται να καλύπτονται από τους εκάστοτε επίσημους αντιπροσώπους. Ειδάλλως η Uniphone Hellas EE οφείλει να καλύψει την Εγγύηση.

Όλα τα κινητά τηλέφωνά μας, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών από την επίσημη αντιπροσωπεία του εκάστοτε κατασκευαστή, ειδάλλως η Uniphone Hellas EE οφείλει να καλύψει την Εγγύηση.
Σημειώνεται ότι η Uniphone Hellas EE παρέχει τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα Xiaomi τα οποία εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα ΙΜΕΙ.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν.
Η μπαταρία, ο φορτιστής και τα υπόλοιπα αξεσουάρ έχουν εγγύηση έξι (6) μήνες εγγύηση όταν πρόκειται για κατασκευαστικό πρόβλημα.
Η Uniphone Hellas EE, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης:
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση
νόμιμης απόδειξης.

Πριν επιστρέψετε οποιαδήποτε συσκευή για service, ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, να αφαιρέσει οποιαδήποτε εμπιστευτικά ή / και προσωπικά στοιχεία από το προϊόν και να αφαιρέσει mi account λογαριασμούς και μοτίβο – pin(έαν αυτό είναι εφικτό) ειδάλως δε θα γίνεται δεκτή η συσκευή. Η Uniphone Hellas δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε προγράμματος, δεδομένων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (MicroSD).

1. Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον:

  α1. Διακρίνονται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και το IMEI και δεν έχουν παραποιηθεί.
  β1. To προϊόν που μεταφέρεται στο service της Uniphone Hellas EE, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του – όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του – & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

2. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν:  

  α2. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί το ΙΜΕΙ της συσκευής.
  β2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
  γ2. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
  δ2. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
  ε2. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
  ζ2. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, να λείπει το αυτοκόλητο εγγύησης κλπ.

3. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

  α3. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
  β3. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
  γ3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
  δ3. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
  ε3. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Uniphone Hellas EE.
  ζ3. Αλλαγή του λογισμικού της συσκευής από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Uniphone Hellas EE.

4. Όροι μεταφοράς και χρεώσεις:

  α4. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς το service για επισκευή, γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
  β4. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Uniphone Hellas ΕΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές του τηλεφώνου κατά τη μεταφορά.
  γ4. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Μπορείτε να απευθυνθείτε κατευθείαν στην αντιπροσωπεία (εφόσον η εταιρεία διατηρεί επίσημο service εντός της επικράτειας ή στην ΕΕ) ή να μας στείλετε το ελλατωματικό προϊόν και να το προωθήσουμε στην αντιπροσωπεία για την επισκευή του.

Αγοράζοντας από το www.Uniphone.gr οποιοδήποτε επώνυμο είδος, πέρα από την επίσημη εγγύηση του κατασκευαστή, σας παρέχουμε επιπρόσθετα εγγύηση άμεσης αντικατάστασης του σε περίπτωση DOA (Dead On Arrival εξαρχής ελαττωματικό προϊόν).

Η εγγύηση DOA παρέχεται για έως 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του σε άριστη κατάσταση και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με το νόμιμο παραστατικό αγοράς.

Η εγγύηση των ανταλακτικών είναι 3μηνη μόνο και εφόσον τοποθετηθεί από το δικό μας εξειδικευμένο τμήμα service.

 

Επιστροφές: λάθος προϊόν – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντάς μας το προϊόν.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα).

Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το έχετε εξοφλήσει.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋπόθεση για την επιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, να είναι άθικτη η συσκευασία και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά.

Σε περίπτωση απώλειας εξαρτημάτων ή περιεχομένων της συσκευασίας , από το ποσό της επιστροφής θα αφαιρεθεί σχετική αξία κατ’ εκτίμηση του καταστήματος και μετά από ενημέρωση του πελάτη.

Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του.

Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων.

Ειδικά στις περιπτώσεις εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όπου το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη μονάδα, θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% της αξίας τιμολόγησης, εκτός και αν αφορά αγορά που πραγματοποιήσατε έπειτα από δική μας πρόταση.

Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης: Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγείας εφόσον έχουν αποσφραγιστεί, προγράμματα και λογισμικό που έχει αποσφραγιστεί κλπ

*Οι όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.