*Πριν επιστρέψετε οποιαδήποτε συσκευή για service, ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, να αφαιρέσει οποιαδήποτε εμπιστευτικά ή / και προσωπικά στοιχεία από το προϊόν και να αφαιρέσει mi account λογαριασμούς και μοτίβο – pin(έαν αυτό είναι εφικτό) ειδάλως δε θα γίνεται δεκτή η συσκευή. Η Uniphone Hellas δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε προγράμματος, δεδομένων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (MicroSD).